Нано защита за стъкла

40.00 BGN (incl. VAT)

120.00 BGN (incl. VAT)

40.00 BGN - 120.00 BGN (incl. VAT)

Реактивното високотехнологично нано-уплътнение създава хидрофобна нано мрежа, която е изключително устойчива към химически вещества и абразия и осигурява дълготраен защитен слой на всички стъклени, огледални и керамични повърхности. Полученият ефект на лотос намалява натрупването на замърсявания от околната среда, насекоми, лед и др., както и запазва повърхността лесно за почистване. При нанасяне на автомобилни стъкла, хидрофобният ефект концентрира водата в капки и при скорост над 80 км/ч, използването на чистачки е почти ненужно.

Contact us today and our consultants will take care of you!

Do you have any questions regarding a product or order? Contact us today!

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.